Products

За нас

                                  Си Комерсиал 7 ЕООД е основана през 1991 г. в гр. Самоков.

   Компанията се е доказала като водеща при вноса, дистрибуцията, маркетинга, логистиката и производството на бързооборотни стоки. Фирмата разполага с висококфалифициран търговски екип, който с годините е изградил и успешно поддържа ефективна дистрибуторска мрежа в цялата страна. Си Комерсиал 7 ЕООД внася и налага на българския пазар продуктите на водещи външнотърговски компании, като: Vobro, Master Chocolatier, Reeva, АВК.

                                                                         НАШАТА ЦЕЛ

Да сме водещ производител и лидер в областта на дистрибуцията на стоки и услуги в категориите: бисквити, сухи пасти, рула, шоколадови изделия и инстантни храни.

                                                                        НАШАТА ВИЗИЯ

Си Комерсиал 7 ЕООД – съвременна и развиваща се компания, залагаща на win-win-взаимоотношения със своите партньори.

                                                                       НАШАТА МИСИЯ

  • Производство и дистрибуция на продукти в отлично съотношение цена-качество, от утвърдени марки и производители.
  • Предлагане на продукти, които отговарят на клиентските потребности и са в съответствие с актуалните нормативни изисквания към тях.
  • Коректно сътрудничество с клиентите на базата на взаимно доверие и взаимноизгодни условия, при максимално задоволяване на тeхните изисквания и очаквания.
  • Повишени изисквания към доставчиците, с цел подобряване на предлагания от нас продукт на пазара.
  • Утвърждаване на позициите ни на международния и националния пазар.
  • Непрекъснато повишаване на квалификацията, професионалното развитие и мотивацията на персонала.
  • Постигане на пълна ангажираност на служителите с Фирмената политика и целите на фирмата.
  • Активна работа по намаляване негативното въздействие върху околната среда, чрез подходящи действия, намаляващи консумацията на природни ресурси, суровини и материали и чрез подходящи действия по рециклиране, третиране и депониране на отпадъците;

       Ръководство на СИ КОМЕРСИАЛ 7 ЕООД, е отговорно за разгласяване, разясняване и прилагане на Фирмената политика, за реализация на целите по качеството и безопасност на храните, както и по опазване на околната среда и за предприемане на всички необходими мерки, за да бъдат разбрани и постигнати поставените цели в определените срокове.

       СИ КОМЕРСИАЛ 7 ЕООД се ангажира с удовлетворяване на изискванията и непрекъснатото подобряване на ефикасността на Интегрираната система за управление.

Doma Sweets